čtvrtek

13.02.2020 10:46

Trojúhelník

10/2

11/5 - obsah pomocí poloměru vepsané kružnice

12/6