čtvrtek

09.01.2020 13:19

Úpravy algebraických výrazů

- dělení mnohočlenů, umocňování