čtvrtek

21.11.2019 10:50

Podobnost

měření výšky pomocí zrcátka nebo trojúhelníku - příklady

Euklidova věta o výšce

74/5, CD2 = AD . BD