čtvrtek

14.11.2019 21:28

Podobnost

73/3

- vztah mezi poměrem stran a poměrem obsahů