čtvrtek

17.10.2019 13:09

Kvadratická funkce

- slovní úlohy, které k ní vedou - zapište vzorec, vytvořte tabulku některých hodnot a sestrojte graf

=> grafem je parabola

- žádná část není lineární (spojnice bodů nejsou úsečky)

- je souměrná podle svislé osy

- klesá a roste v určitém intervalu (část klesá, část roste)

- narozdíl od přímky má minimum nebo maximum (vrchol paraboly, "čumáček")

- vzorec obsahuje x2

- kam je otočená závisí na tom, zda je x2 ("účko") nebo -x2 ("kopeček")

- kvadratická funkce v praxi často popisuje obsah plochy