čtvrtek

17.10.2019 13:04

Násobení mnohočlenů

48/5, 6

rozklad trojčlenu a+ #ab + §b= (a + x)(a + y)

... platí x + y = #, x . y = § ... tzv. Viètovy vztahy

příklady