čtvrtek

10.10.2019 20:33

Soustavy rovnic

příklady - 1. sloupec, sčítací metoda