čtvrtek

13.06.2019 14:21

Opakování

- násobení zlomků

- kružnice opsaná trojúhelníku, Thaletova věta

23/3

24/5, 6