čtvrtek

13.06.2019 14:20

Kmitání

- tlumené kmity, rezonance,str. 71

Vlnění

str. 72 - 73

prezentace