čtvrtek

16.05.2019 11:36

Procenta, složené úročení

36/1, 2

37/3, 4, 5, 6

=> do banky vložíte x Kč s ročním úrokem p % na n let - kolik peněz dostanete? Napište vzorec.