čtvrtek

25.04.2019 18:48

Kvadratické rovnice

příklady

- kvadratická rovnice se nejsnáz řeší tak, že ji převedeme na tvar (...)(...) = 0

- pokud je aspoň jedna ze závorek 0, rovnost platí

- rovnice má dva kořeny

- vztah, pomocí něhož rozkládáme na obdélník = Vietovy vztahy

- rozklad na čtverec se vyjadřuje vzorcem A2 + 2AB + B2 = (A + B)2 nebo A2 - 2AB + B2 = (A - B)2