čtvrtek

21.03.2019 20:27

Rovnice se zlomky

- postup: vynásobení všech členů rovnice stejným číslem (nejlépe společným jmenovatelem všech zlomků)

příklady