pátek

10.05.2019 19:39

Soustava rovnic a metody řešení

např.:

- substituce = nahrazení

- sečtení rovnic

slovní úlohy