Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

středa

08.01.2020 11:13

Nepřímá úměrnost

65/6

- grafem je hyperbola

- přímky, ke kterým se hyperbola přibližuje a nikdy se jich nedotkne, jsou asymptoty

- vzorec vždy x . y = číslo, resp. y = číslo : x

- popisuje situaci, kdy stálé množství rozdělujeme na různé počty dílů (jídlo mezi lidi, kilometry na hodiny jízdy, ...)

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

4.B

čtvrtek

16.01.2020 19:11

Rozklad mnohočlenu na součin

- vytýkání

- nesmírně důležité pro další práci s mnohočleny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>