Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

pondělí

19.11.2019 10:42

Využití podobnosti

příklady - výpočet výšky podle délky stínu

- další metody pro výpočet výšky objektu - pomocí tyče (nebo pohodlněji zaměřovacího trojúhelníku), pomocí zrcátka

- jak lesníci měří výšku stromu - video

domácí úkol na pátek: promyslete jednu metodu měření a přineste si na ni pomůcky, zkusíme něco změřit

<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>

4.B

čtvrtek

16.01.2020 19:11

Rozklad mnohočlenu na součin

- vytýkání

- nesmírně důležité pro další práci s mnohočleny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>