Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

čtvrtek

16.01.2020 19:03

Zlomky - procvičování

Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl

- totéž pro zlomky 3/4 a 1/6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

4.B

úterý

07.01.2020 11:16

Opakování - goniometrické funkce

  • Poměr odvěsen v trojúhelníku je 3 : 1. Vypočtěte úhly, zaokrouhlete na minuty.
  • Pro tlačení kočárku po nakloněné rovině potřebujeme jen 1/10 síly, kterou bychom museli kočárek zvedat. Pod jakým úhlem stoupá rovina?
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>