Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

čtvrtek

16.01.2020 19:03

Zlomky - procvičování

Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl

- totéž pro zlomky 3/4 a 1/6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

4.B

čtvrtek

26.09.2019 09:33

Graf lineární funkce

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = x, y = -x, y = 2x, y = -2x, y = 0,5x, y = -0,5x. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

=> souměrnost podle os, kolmost

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = 2x, y = 2x+1, y = 2x-2. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

78/3

<< 44 | 45 | 46 | 47 | 48 >>