Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

čtvrtek

16.01.2020 19:03

Zlomky - procvičování

Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl

- totéž pro zlomky 3/4 a 1/6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

4.B

čtvrtek

17.10.2019 13:09

Kvadratická funkce

- slovní úlohy, které k ní vedou - zapište vzorec, vytvořte tabulku některých hodnot a sestrojte graf

=> grafem je parabola

- žádná část není lineární (spojnice bodů nejsou úsečky)

- je souměrná podle svislé osy

- klesá a roste v určitém intervalu (část klesá, část roste)

- narozdíl od přímky má minimum nebo maximum (vrchol paraboly, "čumáček")

- vzorec obsahuje x2

- kam je otočená závisí na tom, zda je x2 ("účko") nebo -x2 ("kopeček")

- kvadratická funkce v praxi často popisuje obsah plochy

<< 32 | 33 | 34 | 35 | 36 >>