Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

pátek

06.12.2019 12:20

Exponenciální tvar čísla

- opakování pravidel pro počítání s mocninami

lidské tělo v číslech - co nejvíce použitých čísel zapište v exponenciálním tvaru (v základních jednotkách)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

4.B

čtvrtek

26.09.2019 09:33

Graf lineární funkce

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = x, y = -x, y = 2x, y = -2x, y = 0,5x, y = -0,5x. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

=> souměrnost podle os, kolmost

Př.: Sestrojte přímky o rovnicích y = 2x, y = 2x+1, y = 2x-2. Jaké jsou geometrické vlastnosti těchto přímek?

78/3

<< 31 | 32 | 33 | 34 | 35 >>