Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na různé výukové hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

3.A

čtvrtek

16.01.2020 19:03

Zlomky - procvičování

Př.: Jsou dány zlomky 2/3 a 3/4. Vypočtěte jejich součet, rozdíl, součin a podíl. Vypočetěte a) o kolik je součet zlomků větší než jejich rozdíl, b) kolikrát je součet zlomků větší než jejich součin, c) kolikrát je součin zlomků větší než jejich podíl

- totéž pro zlomky 3/4 a 1/6

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

4.B

pátek

10.01.2020 13:21

Opakování - graf kvadratické funkce

učebnice F, 50/2, 51/3

Absolutní hodnota

51/5, pak totéž (tabulku a graf) pro funkce y = |x-1| a y = |x+1|

- absolutní hodnota rozdílu |x - a| je vzdálenost čísla x od čísla a na ose, |x + a| = |x - (-a)|

51/6

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>