Ročníková práce - pravidla

  • práci mohou zpracovávat jednotlivci nebo dvojice
  • každý tým vybírá jedno téma; pokud máte nápad na něco úplně jiného, navrhněte a napište konkrétní zadání, třeba ho schválím
  • přihlásit k tématu se můžete kdykoli do konce února, u mě
  • každé téma mohou zvolit nejvýše tři týmy (kdo dřív přijde...)
  • rozsah práce záleží na zvoleném tématu – jde o to co nejúplněji věc prozkoumat a sepsat (předpokládá se časová náročnost cca 2 hodiny na každého člena týmu)
  • pokud potřebujete konzultaci, určitě najdeme společný čas, ale pouze do 17. 5. (tzn. neřešte to na poslední chvíli)
  • odevzdat nejpozději do 31. 5., 20:00 hodin
  • na papíře nebo po dohodě elektronicky
  • hodnocení podle pravidel, nedostatečné práce vracím k předělání, ale pozor na uzávěrku klasifikace