Způsoby hledání nsn

 

1) Určíme násobky největšího čísla a zkoušíme, zda jsou dělitelné ostatními čísly.

Např. n (2, 3, 4) = 12

2) Pomocí rozkladu na prvočinitele

Např. n (28, 32)

28 = 2.2.3

32 = 2.2.2.2.2

nsn musí obsahovat všechny činitele každého z čísel, tzn. jedno číslo opíšeme a z ostatních přidáváme to, co je navíc.

n (28, 32) = 2.2.3.2.2.2 = 224

Procvičujte tady .

3) Pomocí vztahu a . b = D(a, b) . n (a, b)

Tzn. pokud určíme NSD (pomocí EAPD nebo zpaměti), snadno určíme nsn tak, že součin čísel vydělíme jejich NSD.

n (a, b) = a . b : D(a, b)

Např. n (28, 32) = 28 . 32 : 4 = 224

Důsledek: nsn nesoudělných čísel je jejich součin (protože NSD je 1)