Stránky určené studentům
Arcibiskupského gymnázia v Praze

Na těchto stránkách najdete informace o probíraných tématech, termíny písemek, zadání domácích úkolů a také odkazy na výukové materiály a různé hříčky.

Nejste ve škole? Zapomněli jste, co je za domácí úkol?

Nevíte, o čem byla včerejší hodina?

Tady byste měli najít pomoc :-)

4.A

pátek

18.09.2020 07:48

Složitější rovnice, příp. slovní úlohy

příklady

Pozor na "mínus" před zlomkem! Zlomek je potřeba dát do závorky (a pak změnit znaménka), nebo lépe převést na druhou stranu rovnice, tím "mínus" zmizí.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

5.B

pátek

18.09.2020 07:51

Objem těles

- experiment - určení poměrů objemů 

příklady

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>